La Central Integrada de Mercaderies de la Selva fou promoguda per CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir un espai amb condicions òptimes d’ubicació i servei per a les empreses de transport de mercaderies per carretera.
 
Inaugurada el 2007, la central està situada en un punt estratègic de la xarxa viària, on es creuen el corredor mediterrani amb l’eix transversal, al costat de l’aeroport de Girona. Ocupa un recinte tancat de 22 ha. en el termes municipals de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, amb control d’accessos que garanteixen la seguretat de les empreses instal·lades.
 
Els propietaris estan constituïts en una Supracomunitat de Propietaris, el que permet tenir la CIM en perfectes condicions de manteniment. En aquest context, i per encàrrec dels propietaris, CIMALSA actua com a administradora i gestora de la Central, amb l’objectiu de mantenir la seva operativitat i funcionalitat.
 
La Central en xifres:
 
Superfície logística
92.115 m2
Núm. empreses
20
Núm. Treballadors (2018)  
637
 

La Central Integrada de Mercancías de la Selva fue promovida por CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de ofrecer un espacio con condiciones óptimas de ubicación y servicio para las empresas de transporte de mercancías por carretera.

 

Inaugurada en 2007, la central está situada en un punto estratégico de la red viaria, donde se cruzan el corredor mediterráneo con el eje transversal, junto al aeropuerto de Girona. Ocupa un recinto cerrado de 22 ha. en los términos municipales de Vilobí d'Onyar y Riudellots de la Selva, con control de accesos que garantizan la seguridad de las empresas instaladas.

 

Los propietarios están constituidos en una Supracomunidad de Propietarios, lo que permite tener la CIM en perfectas condiciones de mantenimiento. En este contexto, y por encargo de los propietarios, CIMALSA actúa como administradora y gestora de la Central, con el objetivo de mantener su operatividad y funcionalidad.

 

La Central en cifras:

 

Superficie logística

92.115 m2

Núm. empresas

20

Núm. trabajadores (2018)  

637